Przewodnik INTERNETOWY WARSZTAT BADAWCZY FILOLOGA przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów i doktorantów kierunków filologicznych, zwłaszcza filologii polskiej. Ułatwia orientację w światowych i polskich zasobach internetowych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem portali, baz danych, bibliotek cyfrowych, projektów naukowo-badawczych oraz innych narzędzi przydatnych w kwerendach źródłowych, gromadzeniu bibliografii, orientacji w aktualnym stanie badań itd.